Cena

CENA KURSU TO 280zł (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT ZŁOTYCH) ZA MIESIĄC Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

Cena dotyczy zajęć w sobotę lub niedzielę (do wyboru). Dodatkowo każdy kursant ma możliwość wykorzystania miesięcznie 40h zegarowych darmowych zajęć. Są to zajęcia, na których doskonali swoje umiejętności rysunkowe pod okiem prowadzących.

Łącznie kursant ma możliwość uczestniczenia w 60h zajęć miesięcznie w cenie 280zł! Cena zawiera wszystkie etapy zajęć: aksonometrię, historię architektury oraz rysunek odręczny - rysunek architektoniczny, rysunek postaci, rysunek z wyobraźni, rysunek ołówkiem oraz narzędziem trwałym. Gwarantuje to pełne i kompleksowe przygotowanie na Wydział Architektury lub ASP - w zależności od preferencji kursanta.

KAŻDE ZAJĘCIA TRWAJĄ 5h ZEGAROWYCH, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ:

-> 1 godzina - omówienie prac domowych oraz krótka prelekcja dotycząca zajęć, -> 3 godziny - zajęcia praktyczne - rysunek postaci, rysunek z wyobraźni, rysunek architektoniczny -> 1 godzina - zajęcia z wyobraźni przestrzennej oraz aksonometrii przygotowującej do "Testu z predyspozycji do zawodu architekta". Cena za pojedyncze zajęcia to 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych). Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecność na zajęciach. Nieobecność na zajęciach (przez np. chorobę lub wyjazd) kursant może odrobić w przeciągu dwóch kolejnych tygodni od nieobecności, przychodząc na dodatkową grupę w sobotę lub w niedzielę. DOKŁADNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE W ZAKŁADCE "ZAPISY"